Om relationer

Allt handlar om relationer – utan relationer skulle vi vara som isolerade öar. Relationer förändras också i takt med att vi förändras. Det är en känd sanning att för att få en kärleksrelation att fungera krävs arbete. Men det gäller också andra relationer – början är relationen till sig själv. Fortsätt läsa