Om Unifiera

Unifiera Utveckling ABJag startade Unifiera Utveckling AB 1989. Arbetat har omfattat  ledarutveckling,  arbete med konflikter, coachning i grupper och enskilt, handledning m.m.

Under åren 1993-1997 utbildade jag mig till terapeut vid Psykosyntesakademin och har kombinerat terapeutarbetet med ledarutveckling och terapi. Jag har handlett många chefer och arbetar med hundratals individer i terapi. Från mitten av 2000 talet har arbetet mest utgjorts av terapi och  chefshandledning. Det har gett mig

  • djupa kunskaper om förändringar
  • intresse och kunskaper för att följa människor i deras upp– och nedgångar
  • lätt för att se både helheten och detaljerna i den förändring som genomförs
  • förmåga att motivera till förändring när motståndet sätter in

VärderingarMycket mer än du tror

Grundläggande människosyn – alla människor är mycket mer än vad de tror – har oändlig potential

Kärnvärden – Acceptans, kunskap, pålitlighet och kärlek

Ajna Signal

Ajna 3x3Beteendevetare, terapeut, coach och handledare

1991 utkom min bok om ledarskap, ”Det gränslösa ledarskapet”, och 2013 boken ”Taos uppdrag till människan”, en bok om hur man läker sig själv på alla nivåer för att öppna hjärtat helt.

Min utbildning motsvarar kandidatexamen med inriktning på psykologi och ledarskap. Jag har även psykosyntesterapeututbildning, OSHO:s terapeututbildning 1 år, utbildning i Motiverande Samtal (MI), förändringsledning m.m. Dessutom  är jag  Certifierad Mental Tränare och Certifierad användare av DISC Classic profil instrument.  Jag har också deltagit i utbildning för Ph.D. Tom Yeomans och arbetat med att utveckla hans Coronamodell enligt svenska normer.