Teori/Metod

Unifiera har sin teoretiska bas i Psykosyntes. Psykosyntes grundades av MD Roberto Assagiolis som arbetade samtida med Freud. Italienaren Roberto Assagioli, som formulerade psykosyntesens teori, inspirerades bland annat av yoga, judisk mysticism och teosofin. Men han var också psykiater.

Hans modell kombinerar den västerländska psykologins bearbetande av olösta konflikter (trauman) och en österländsk syn på den inre människan som en del av det universella medvetandet.

Kort kan psykosyntes beskrivas som en psykologi med själ. Psykosyntes handlar om ett sätt att se på människan och hennes sökande efter självkännedom. Psykosyntes omfattar hela människan – kropp, intellekt, känsla och självet och fokuserar på det friska.

Psykosyntesterapi

psykosyntesägget
Psykosyntes-ägget

Psykosyntesterapi är en psykoterapiform som fokuserar både på svårigheter i livet och människans styrkor, kvaliteter och förmågor samt värderingar, livsmål och mening. Hela människan omfattas – kropp, intellekt, känsla och själ. I terapiarbetet finns en mängd olika metoder. Givetvis traditionell samtalsterapi men också metoder som exempelvis vägledda visualiseringar, symboldrama, friteckning och gestaltterapi. Valet av metod görs utifrån vem du är och vad som passar just dig.

Terapi är en process som utgår ifrån din inre och yttre situation och givetvis vad du vill åstadkomma med dig själv och ditt liv. Processtiden är olika beroende på vad du vill. Psykosyntesterapi är en form av terapi som bejakar hela dig och tror på och fokuserar på din potential. Läs mer om psykosyntes

I övrig använder Unifiera vedertagna metoder och stor erfarenhet.

Arbete med motivation i förändringen görs utifrån Motiverande samtal (MI). Läs mer om MI