Handledning

Unifiera Utveckling arbetar med handledning för chefer

Coachning support

Som chef påverkas Du från många olika håll. Styrelsen och högre chefer ställer krav på resultat och framgång. Personalen ställer krav på delaktighet, bekräftelser och stöd. Därutöver ställer naturligtvis kunderna högre och högre krav. Då är det lätt att chefer känner sig både utsatta och ensamma.

Jag arbetar med handledning just i situationer där kraven från omgivningen är höga och Du som chef själv behöver stöd, bolla tankar och idéer och få bekräftelse.

Om Du dessutom genomför och kanske är föremål för förändringar hjälper handledning både Dig själv och Ditt ledarskap – både personligt och professionellt.

När en chef utvecklas i sitt ledarskap jublar jag. Här är en sådan historia:

Jag var handledare till en chef, Ylva,  som arbetade i ett stort företag med många anställda i en servicefunktion. Jag handledde  henne i  ledarskapet under drygt två år. En dag kom Ylva till vårt möte med en stolt min. Hon hade med sig den senaste medarbetarundersökningen där hennes ledarskap bedömdes. Hon hade förbättrat sitt ledarskap så att den senaste undersökningen var helt fantastisk. Medarbetarna bedömde henne som en toppenchef i många olika frågeställningar.