Om relationer

Allt handlar om relationer – utan relationer skulle vi vara som isolerade öar. Relationer förändras också i takt med att vi förändras. Det är en känd sanning att för att få en kärleksrelation att...