Om relationer

Allt handlar om relationer – utan relationer skulle vi vara som isolerade öar. Relationer förändras också i takt med att vi förändras. Det är en känd sanning att för att få en kärleksrelation att fungera krävs arbete. Men det gäller också andra relationer – början är relationen till sig själv.

Här följer fler tips på att skapa varaktiga relationer. Kommentera gärna utifrån dina erfarenheter.

1. Överföring – bra verktyg för att älska sig själv mer
Vi människor överför energier och känslor på varandra. Det kallas på psykologspråk för projicering. Det innebär att du omedvetet upplever en annan människa på ett sätt som inte stämmer med den han/hon egentligen är.

Det är förnekade känslor eller minnen som du överför. Tecken på att du överför något på en speciell person är om du känner beundran eller irritation. Irritationen är bra signum för att du överför något. Så fundera på vad du irriterar dig på hos den andre för det är just det du förnekar hos dig själv. Om du kan ta emot och acceptera den sidan hos dig själv kan relationen bestå (och inte minst att göra din fantastiska person mer hel).

Jag har studerat överföringar av känslor, jag har upplevt både att tydligt överföra på en annan person och överföringar från andra. Ju starkare känslor som är aktiverade, men förnekas, desto tydligare överföring.

Ex. en mycket arg kvinna som just den dagen skulle träffa en viktig person kunde givetvis inte visa den ilskan. Hon la locket på sina känslor. I mötet blev den andra personen, en man, plötsligt mycket arg och aggressiv. Det fanns inget fog alls i det han sa. Han tog emot den förnekade ilskan.

Alla tar inte emot överföringar. För att göra kan det finnas en omedveten strävan efter att göra gott, att hjälpa och att stötta andra människor , ha ett tillstånd av sårbarhet eller själv förneka det som finns i överföringen. Om alla människor erkänner och accepterar sina känslor och sig själva skulle våra relationer förenklas.

2. Stå upp för dig själv, sätt gränser
Ibland är en relation jobbig, kanske en person som kräver mycket, en person som behöver bekräftelse hela tiden (extremt mycket idag tycker jag!) då gäller det att sätta gränser. Det gäller också en relation där den andra personen tar mycket utrymme och du känner som att du inte alls får din rättmätiga plats – sätt gränser. Tala om att du också vill ha utrymme och dennes uppmärksamhet – om relationen är viktig för dig.

3. Tro varken gott eller ont om andra
Det kanske låter konstigt att du inte ska tro varken gott eller ont om andra människor. Ska vi inte tro gott om människor? Alla människor har både fram och baksida. Om du blint tror att han/hon är god är det logiskt att du förr eller senare blir besviken. Likadant om du tror att en människa är “ond” så stänger du säkert möjligheterna till relation med honom/henne och kanske missar något väsentligt. Döm inte någon i förväg varken positivt eller negativt. Nyfikenhet är vägen till relationer.

4. Pausa relationer för att få distans
Ibland behöver vi pausa relationer – när vi inte kommer längre, har samma mönster i beteendet, kommunikationen och vanor som inte längre ger glädje och utbyte. Ofta hamnar relationer i mönster, vi beter oss på samma sätt igen och igen och det är också en trygghet. Men i takt med att du förändras kanske du inte vill vara kvar i det mönstret. Pausa då relationen så att ni båda får distans eller utrymme att förändras.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *